Två nya maskiner installerade!

I år kom julklapparna före jul.

Lagom till julledigheten installerades två nya EMCO HT45 SMY med 3meters TOP magasin. Båda maskinerna är utrustade med dubbla revolvrar, Y-axel och motspindel. Den ena av svarvarna är dessutom utrustad med motspindelgenomgång för att klara utmatning av långa detaljer/axlar genom spindeln.