Affärsidé, kvalitetscertifikat och policy.

Vår affärsidé

 • Atop Certifikat - skärande bearbetningATORP Automatsvarvning AB erbjuder kompetens och kapacitet för svarvning och skärande bearbetning i de flesta förekommande material. Företagets moderna CNC-styrda maskinpark ger stor flexibilitet och kostnadseffektivitet för såväl små som stora serier. Ju större komplexitet och krav på precision, desto bättre.

Kvalitet är för oss:

 • Att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar, krav och behov.
 • Att ge kunden anledning att anlita oss igen.
 • Att leverera i rätt tid.
 • Att uppfylla krav ingår i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Miljö är för oss:

 • Att vi använder så få kemikalier som möjligt.
 • Att vi analyserar vår resurs- och energiförbrukning.
 • Att vi följer gällande lagstiftning och utbildsr oss i miljövänlig teknik.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete, riskanalyser och ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö är för oss:

 • Att vi utför skyddsrond.
 • Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.
 • Att vi analyserar våra risker för arbetsskador.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete och ständiga förbättringar.

Brandskydd är för oss:

 • Att vi utför brandsyn.
 • Att vi förebygger brand genom att se till att vi har struktur på vårt brandskyddsarbete, tillgänglig utrustning, utföra riskanalyser etc.

Filer för nedladdning

Våra policy, 2017 (268kb)
Certifikat ISO 9001/14001:2015 (350kb)