Metallbearbetning

Leter du efter någon som kan metallbearbetning i Göteborg, Stockholm & övriga Sverige? Då kan vi på Atorp Automatsvarvning hjälpa er. Kontakta oss idag så går vi igenom ditt projekt och dina behov.

Nedan följer en beskrivniing av hur metallbearbetning går till.

När man pratar om metallbearbetning syftar man på en process där olika typer av metaller omarbetas för att skapa en särskild produkt. Det finns flera olika sätt att bearbeta metall på, några vanliga processer är till exempel pressning, bockning och svarvning.

Dessa görs med syftet att förbättra metallens egenskaper samt att få till en önskad form hos materialet i fråga. När metall bearbetas kan allt från smycken och prydnadssaker till större motordelar skapas. I och med att tekniken blivit mer omfattande har det under åren också blivit enklare att sköta metallbearbetningen. Redan under 1800-talet lades grunden för svensk stålindustri när massproduktionen av järn utvecklades.

Metallsvarvning

Svarvning är en process som räknas in i begreppet 'skärande bearbetning av metall'. Här ingår även slipning och fräsning och alla dessa utvecklingsförlopp syftar på att bearbeta metallen till en viss form. Just metallsvarvning sker i en särskild maskin som är skapad för att ta bort överflödigt material (i form av spån) från det metallstycke som bearbetas.

Den som har svarvat innan, kanske på träslöjden i skolan, vet att svarvning är en process som kräver stor precision och noggrannhet. Mer ingående beskrivet är det ett skärförlopp som sker på metallens utsida för att få till en viss struktur och ett visst utseende.

Hur maskinen arbetar - metallbearbetning

Svarvning är en arbetsprocess som härstammar från bland annat drejning. Det finns många likheter i båda arbetssätt, bland annat att en viss form ska skapas. Dagens svarvning, som sker i stora roterande maskiner, består bland annat av ett särskilt skärverktyg som skär bort spån från det metallstycke som ska bearbetas till en viss skepnad.

Något som ofta massproduceras via metallsvarvning är turbiner eller axlar till bland annat motorer. Det finns även olika typer av svarvning när det kommer till utseende och precision, till exempel grovsvarvning, sticksvarvning och slutsvarvning med hög ytfinhet. Dessa anpassas efter vad som ska skapas i svarven.

Svarva olika metaller

Svarvning är en process som kan tillämpas flera olika material, bland annat trä, plast, sten och självklart metall. När det kommer till metall kan flera olika typer av metall svarvas. Då många maskiner idag klarar av olika underlag och drivs av datorstyrda program kan även större kvantiteter produceras.

Några vanligt förekommande metallmaterial som kan svarvas är bland annat koppar, zink, mässing, aluminium, stål, silver, guld och titan. Från dessa material kan flera saker skapas. Guld och silver används till exempel ofta till prydnadssaker och smycken. Järn och titan, i sin tur, används ofta i byggmaterial. Titan är bland annat vanligt inom flyg- och rymdteknik.

Vill du veta mer om metallbearbetning? Kontakta oss idag