Vi lägger allt vårt engagemang på att skapa en långsiktigt lönsam affär för oss och våra kunder.

IMG 9015 Gul+Osm

Vi har byggt upp en automatiserad och slimmad produktionsanläggning för svarvning som idag levererar svarvade detaljer till en mängd olika branscher. Vi har ett brett spektra av maskintyper som gör att vi kan vara effektiva för många olika behov av detaljer. 

Vi ger er kompetens, erfarenhet och vi tror att vi anstränger oss mer än de allra flesta för att sätta upp lösningar för våra kunder och projekt som är mycket kostnadseffektiva. Det handlar om rätt utformning och produktionssätt. Rätt maskin till rätt detalj.

Kapacitet för produktanpassning, mätning och dokumentation finns i huset och vi har ett efterfrågat upplägg för lagerhållning och logistik som kan följas helt transparent av våra kunder i vår portal. Där kan man följa vilka artiklar vi producerar och när, göra avrop , se lagersaldon och följa ordrar. 

Vi lägger mycket kraft vid att vara långsiktigt lönsamma partners till våra kunder och vi bygger starka relationer som håller.

We give more.

Policies och certifikat

Hög kvalitet är för oss

 • Att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar, krav och behov.
 • Att ge kunden anledning att anlita oss igen.
 • Att leverera i rätt tid.
 • Att uppfylla krav ingår i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Ett aktivt miljöarbete innebär

 • Att vi använder så få kemikalier som möjligt.
 • Att vi analyserar vår resurs- och energiförbrukning.
 • Att vi följer gällande lagstiftning och utbildsr oss i miljövänlig teknik.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete, riskanalyser och ständiga förbättringar.

En god arbetsmiljö innebär

 • Att vi utför skyddsrond.
 • Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.
 • Att vi analyserar våra risker för arbetsskador.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete och ständiga förbättringar.

Ett gott brandskydd är för oss

 • Att vi utför brandsyn.
 • Att vi förebygger brand genom att se till att vi har struktur på vårt brandskyddsarbete, tillgänglig utrustning, utföra riskanalyser etc.

Dokument

Policies 2023
Certifikat ISO 9001/14001:2015
Leveransvillkor
Integritetspolicy

Tunga fakta som alla
stavas ATORP

Läs mer