Spårbarhet och kontroll - Processer för noll fel

IMG 8942Korr2 Färgjust Gul+Osm

Ny mätkapacitet på ATORP

Vi har investerat i ny utrustning för att utöka vår kapacitet vad gäller mätning. Sylvac F60 är anpassad för att genomföra snabba och beröringsfria mätningar av cylindriska detaljer.

Den beröringsfria optiska mätmaskinen fungerar enligt skuggprincipen. Maskinen gör en optisk avsökning av detaljen och återger en mycket förstorad, högupplöst bild, som med hög noggrannhet mäter dimensioner såsom längder och diametrar. Under rotation kan rundhet, kast och formfel enkelt mätas. Som option mäts även gängor.

Sylvac-SCAN jobbar med en högupplöst skannande linjekamera. Detaljer kan skannas vid hastigheter upp till 100 mm/s, samtidigt som konturen detekteras genom ett bi-telecentrisk linssystem. 

Det är en enkel process där operatören placerar artikeln i maskinen och startar scanningen, detaljen skannas automatiskt och värdena presenteras mot den genererade ritningen. Operatören kan läsa av värdena, redigera programmet för en serie av mätningar och klassificeringar, samt lägga till information avseende nominella mått och toleranser. Generella statistikberäkningar kan göras och export av data till exempelvis externa SPC program som CSV och QDAS format stöds av programmet.

Sylvac-SCAN F60 

 • Mätområde diameter: 0.2 ÷ 64 mm, upplösning (upp till): 0.0001 mm, noggrannhet: 1 + D/100 µm, repeterbarhet: 0.5 µm 
 • Mätområde längd: 300 mm, upplösning (upp till): 0.0001 mm, noggrannhet: 3 + D/100 µm, repeterbarhet: 2 µm

Mätrummet är vår viktigaste plats

På Atorp är mätrummet en central plats mitt i verksamheten. Det luftkonditionerade rummet är ljust och ändamålsenligt uppbyggt. Alla mått och toleranser som skall verifieras mäts med kalibrerad utrustning. För mera krävande mätningar finns också koordinatmätmaskin, profilprojektor och ytjämnhetsmätare att tillgå.

Vi utgår från våra olika kunders behov av dokumentation, spårbarhet och datalagring genom alla våra tillverkningsprocesser. Det handlar om att hålla all dokumentation uppdaterad konstant och kunna utvärdera processerna löpande.

Förutom nyheten ovan innehåller vårt mätrum:

Koordinatmätmaskin MITUTOYO CRYSTA-APEX S 574

Högsta precision för produktionsnära mätning.

 • Höghastighetsscanning 120 mm/sec
 • Motoriserat mäthuvud PH-10M
 • Scanning probe Renishaw SP25
 • Automatisk temperaturkompensering

Programvara:

 • Mitutoyo MCosmos
 • Geopak: Modul för registrering, utvärdering och dokumentation av geometrier.
 • Scanpak: Utvärderingsmodul för 2D-konturer
 • Cat 1000P: Tillverkning av detaljprogram från CAD-ritning med simulering av mätförlopp och kollisionsberäkning. 

Kontur- och ytjämnhetsmätmaskin FORMTRACER CS-5000CNC

Samtidig analys av ytjämnhet och kontur i en och samma mätning. För de allra högsta kraven på noggrannhet och repeterbarhet.

 • CNC-styrd i 6 axlar
 • Mätområde: 200 x 200 x 300 mm
 • Mätmetod: Laser holoscale
 • Mjukvara: Formtracepak V5.4 

Passar du i vår produktion? Matcha med ATORP här.

Läs mer