Skärande bearbetning

Skärande bearbetning är en process som innebär att material skärs bort från det arbetsstycke man arbetar med. Arbetsstycket kan exempelvis vara en bit metall som ska formas på ett visst sätt.

Tekniken går att utföra på olika sätt och några exempel på detta är borrning, hyvling, svarvning och mejsling, samt olika typer av fräsning och slipning. Vissa av teknikerna har funnits i tusentals år och har gradvis utvecklats till dagens moderna varianter.

Beroende på materialet finns även olika typer av verktyg som kan användas i bearbetningen. Diamant och bornitrid är material som lämpar sig bäst för att skära i hårda material. För mjuka material är kolstål och snabbstål bäst.

Fräsning

När man tittar på begreppet fräsning är det tre typer som är aktuella; Pinn-,Vals- och Plan-fräsning. Pinn-fräsningen bearbetar ytan, Vals-fräsningen bearbetar sidor och öppna spår och Plan-fräsningen fokuserar på spår och fickor. Fräs-tekniken delas in i två moment, motfräsning och medfräsning. Fräsning är både dyrt och energikrävande och det krävs en van operatör för att få till rätt resultat.

Då fräsning inte går att använda till alla material är det även viktigt att fräsaren är erfaren och skicklig. Ofta används fräs-tekniken när material fått förändringar i dimensionen efter värmebehandling. Andra användningsområden är när materialet i fråga ska tillverkas med få detaljer eller när geometriska förhållanden kräver fräsning.

Slipning

Slipning är en metod som används i ädelstens- och smyckesbranschen. Denna process innebär att man jämnar till ytan på materialet man arbetar i. Ofta används denna metod också när man förbättrar skär-egenskaper hos olika verktyg. Även trä och sten slipas för olika användningsområden och det är olika typer av sandpapper och andra lämpade material som används då.

Grovleken på slipmaterialet varierar beroende på materialet man arbetar med och vilket slutresultat som vill uppnås. Även olika vätskor och oljor krävs vid olika typer av slipning för att uppnå önskat resultat. För mer avancerade och större arbeten finns CNC-slipning. Andra typer av slipning är rundslipning, planslipning, hening och läppning.

Svarvning

En form av skärande bearbetning är svarvning. Detta är en process som till stor del utförs av en operatör eller av en automatiserad maskin med en automatsvarv. Grundmaterialet som ska bearbetas hålls fast på sidorna av två roterande hållare i maskinen, och samtidigt svarvas materialet för hand av operatören. Eller så utför svarven alla moment på egen hand.

Denna teknik är precisionskrävande och felmarginaler av mått accepteras inte. Gängsvarvning är en annan metod när man vill tillverka olika typer av gängor och är en kostnadseffektiv operation. Oftast kombineras gängsvarvning med gängfräsning för att kunna komma ner till nödvändigt djup i till exempel ett borrhål.

Vill du veta mer om skärande bearbetning? Kontakta oss idag